Blog

Vložil(a) admin v 6. listopadu. 2014

Nosso lar - Domov nas

Jeden ze základních filmů, která nám dávají informaci o co se děje po smrti, před narozením a jak žít abychom i po smrti zůstali "čistí" 

Hermann Hesse - Siddhartha

Povídka Siddhárta napsaná v letech 1919 až 1922 nese podtitul "indická báseň". Vskutku básnickým jazykem se v ní vypráví příběh bráhmanského syna Siddhárthy, který hledá pravdu a smysl života. Hermann Hesse (1877-1962) si při hledání cesty z myšlenkových a společenských krizí své doby i z krizí vlastních bere na pomoc myšlení Východu. Vedle čínské moudrosti jsou to především prvky hinduismu a zejména buddhismu, k němuž autor dlouhá léta inklinoval. Buddhismus však naprosto nebyl nějakým jeho "vyznáním" a povídka Siddhártha je dle Hesseho vyjádření výrazem osvobození od svázanosti indickým myšlením. V podstatě zde jde o velmi německé hledání svébytné osobní existence, vlastního já. Nikoli skrze nějakou nauku, ale osobním úsilím. Lidské moudrosti se nelze naučit pomocí doktríny, je nutno k ní dospět vlastním životem.

Existuje také výborná audioverze této knihy:

Siddhárta - povídka Hermanna Hesse. Do podoby audioknihy namluvil Miroslav Táborský.

Povídka Siddhárta nese podtitul "indická báseň" a vypráví příběh bráhmanského syna Siddhárthy odehrávající se ve starověké Indii v době Buddhových časů. Siddhártha spolu se svým společníkem Góvindou opouští svůj domov a vydává se na náročnou a strastiplnou cestu hledat své pravé já a osvícení. Při své snaze toho dosáhnout prochází řadou nenadálých změn a poznání. Může člověk dojít k lidské moudrosti pomocí nauky, nebo je nutno k ní dospět vlastním životem?

 

Na Hromnice o den více

Bill Murray je pro mne navždy spojen s Ghostbasters. I když jsem asi dříve znal hitovku z filmu než film samotný.
Film Na Hromnice o den více je pro mne více než jen zábavou. Možná v něm vidím informaci pro mne, možná ji tam vidět chci.

Dokud nepochopíš lekci, kterou jsi si předsevzal, tak se neposuneš dále.

A v této audiovizuální, odlehčené a zábavné formě je to krásně ukázáno. Ať děláš co děláš, ať se tomu vyhýbáš jak chceš stejně musíš udělat to pro co jsi tu.
Nejkrásnější momenty:

  • "oloupení" dvou staříků z banky
  • sbalení kvičící ženy ze střední
  • debužírování u stolu
  • formy sebevraždy
  • objednávka jídla u strážníka
  • fatální zjištění že někteří lidé takto žijí celý život (den po dni, stále stejně) 

Tags